Introduktionskurser

Introduktion i AED/ Hjerte112 starter - Det handler om liv

Med denne demonstration får virksomheden en vejledning af

den pågældende hjertestarter.

1 time - max. 50 personer

kr. 1985,-

Formål:

Demonstrationen sikrer, at medarbejdere i virksomheden har den nødvendige viden og er fortrolige med brugen af apparatet ved behov for genoplivning. Det handler om brug af hjertestarter, placering og udpakning, hjerte app henvisninger, vedligeholdelsen, serviceaftalevilkår og reetablering efter brug. Der arbejdes med hjertestarter trænere – således at alle deltagere bliver fortrolig med AED udstyret.

Målgruppen:

Henvender sig til virksomheder eller institutioner, som har eller ønsker at anskaffe sig en hjertestarter.​

Indhold:

Demonstrationen er en vekslen mellem teori og praktik.


En afholdelse af følgende emner:

  • Praktisk gennemgang af AED
  • Sikkerhedsregler
  • Overlevelsestrin ved hjertestop
  • App og spørgsmål

Deltagerforudsætning:

Ingen.

Diverse:

Vi anbefaler, at der afholdes et introduktionskursus i brugen af en hjertestarter, med mindre virksomheden allerede har afholdt et introduktionskursus i forbindelse med en tidligere installation af hjertestarter.

Vi anbefaler et repetitionskursus på alle de basale retningslinjer for genoplivning og AED løsningen hvert 2. eller 3. år.

Hjerte112 ​| Lyskær 8 | 2730 Herlev | Telefon: 70 208 112 | CVR: 26 75 39 88|​​kontakt@hjerte112.dk  linkedin facebook