Førstehjælpskurser

Alle kurser foregår på jeres arbejdsplads for at sikre et så realistisk og virkelighedsnært udgangspunkt som muligt, og for at I får optimal undervisning til jeres branche og virksomhed.

Vi iscenesætter om muligt ulykkesscenarier på virksomheden, så jeres medarbejdere lettere kan leve sig ind i øvelserne og optimere indlæringen.
Alle deltagere modtager et førstehjælpsdiplom, når kurset er færdigt.

​Kontakt Hjerte112 for specielle behov og ønsker til kurser, træning og uddannelse. Vores paramedicinere, uddannede ambulancefolk og brandmænd står klar til at guide jer.


Alle priser er ekskl. moms. Udleveret kursusmateriale opkræves separat med kr. 30.- pr person.

Vælg kursus​:

​Genoplivning med hjertestarter

Læs mere

Kursus Hjerte-Lunge Redning

– Genoplivning

Læs mere

Hjerte-Lunge Redning med hjertestarter og livreddende førstehjælp

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter

4 timer - maks. 16 personer

Formål:

Kursets formål er at sætte dig i stand til at gennemføre Hjerte-Lunge Redning og genoplivning ved hjælp af hjertestarter og hjertemassage.
Øvelser og teori omfatter håndtering af bevidstløs person efter A-B-C teknik, både med og uden vejrtrækning, sikring af aflåst sideleje, korrekt alarmering, genoplivning med hjertemassage, kunstig åndedræt og redning med hjertestarter, orientering om hjerterytmer samt årsager til hjertestop. Praktisk træning og gennemgang af hjertestarter.

Alle deltagere modtager et førstehjælpsdiplom, når kurset er færdigt.

Målgruppen:

Henvender sig til virksomheder eller institutioner, som har eller ønsker at investere sig en hjertestarter, hvor man ikke har det fornødne kendskab til basal genoplivning.

Indhold:

Kurset er en vekslen mellem teori og praktik.

Kurset omfatter følgende emner:

 • Basal genoplivning
 • ABC teknik
 • Kunstigt åndedræt og hjertemassage
 • Orientering om hjerterytmer og årsager til hjertestop
 • Praktisk gennemgang og øvelser af hjertestarter

Deltagerforudsætning:

ingen.

Diverse:

Hjerte112 anbefaler, at der afholdes et Hjerte-Lunge Rednings repetitionskursus hvert 2.-3. år.

Hjerte-Lunge Redning, genoplivning

4 timer maks. 16 personer 

Formål:

Kurset sætter dig i stand til at yde førstehjælp i de første vigtige minutter efter en ulykke er indtruffet, og indtil professionel hjælp når frem.

Alle deltagere modtager et førstehjælpsdiplom, når kurset er færdigt.

Målgruppen:

Kurset henvender sig til virksomheder og institutioner, der ønsker et grundlæggende kendskab til førstehjælp.

Indhold:

Kurset er en vekslen mellem teori og praktik.

Kurset omfatter følgende emner:

 • Grundlæggende vejledning i genoplivning
 • Vurdering af persons bevidsthedstilstand
 • Sikring af skadested og korrekt alarmering
 • Kontrollere åndedræt og skabe frie luftveje
 • Genoplivning med Hjerte-Lunge Redning og orientering om hjertestarter

Deltagerforudsætning:

Ingen.

Diverse:

Anbefales som tilkøb, hvis man har købt Hjerte-Lunge Redning med hjertestarter.

Hjerte112 anbefaler, at der afholdes et Hjerte-Lunge Redning repetitionskursus hvert 2.-3. år, hvor man får genopfrisket livreddende førstehjælp.

Hjerte-Lunge Redning med hjertestarter og livreddende førstehjælp

Udvidet kursus som kombinerer kurserne ”Hjerte-Lunge Redning, genoplivning”
og ”Hjerte-Lunge Redning med hjertestarter”.

6 timer maks. 16 personer

Formål:

Kurset sætter dig i stand til at igangsætte genoplivning med kunstigt åndedræt, hjertemassage og ved hjælp af en hjertestarter at yde livreddende førstehjælp i de vigtige minutter ved konstatering af hjertestop, indtil professionel hjælp når frem.

Alle deltagere modtager et førstehjælpsdiplom, når kurset er færdigt.

Målgruppen:

Kurset henvender sig til virksomheder og institutioner, der ønsker et grundlæggende kendskab til førstehjælp, og som har eller ønsker at investere i en hjertestarter.

Indhold:

Kurset er en vekslen mellem teori og praktik.

Kurset omfatter følgende emner:

 • Basal genoplivning
 • ABC teknik
 • Kunstigt åndedræt og hjertemassage
 • Orientering om hjerterytmer og årsager til hjertestop
 • Praktisk gennemgang og øvelser af hjertestarter

Deltagerforudsætning:

ingen.

​​

Diverse:

Hjerte112 anbefaler, at der afholdes et Hjerte-Lunge Rednings repetitionskursus hvert 2.-3. år.

Hjerte112 ​| Lyskær 8 | 2730 Herlev | Telefon: 70 208 112 | CVR: 41034017|​​ kontakt@hjerte112.dk  linkedin facebook